Marketıng Meetup 2019 – Marketing Meetup

Marketıng Meetup 2019

happiness

Marketing Meetup 2019’da mutluluğu iki farklı açıdan ele aldık;

Bir tarafta markaların tüketicileri mutlu etmek için izlediği stratejilerden ve tüketicilerin markalardan neler beklediğinden konuşurken,
diğer tarafta ise, insanın bireysel olarak kendini gerçekleştirebilme mutluluğunun sağladığı toplumsal faydaya ve bunu yaparken kullandıkları stratejilerin pazarlama boyutuna değindik.

close-link