Dr. Mustafa Aykut

Dr. Mustafa Aykut

Dr. Mustafa Aykut

TURKCELL, Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Fütüristler Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |

Dr. Mustafa AYKUT
TURKCELL, Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı
Fütüristler Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Aykut, Turkcell’den önce Türk Telekom’da, Uluslararası İlişkiler ve Politikalar Koordinatörü olarak çalıştı. Lisans, yüksek lisans ve doktora için akademik çalışmalarını ODTÜ, Hacettepe ve Oslo Üniversiteleri’nde Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri dallarında tamamladı. Yurt dışında GSM ve 3G Teknolojilerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde aktif görev aldı. 2003’te Türkiye’ye dönüp, Turkcell’e katılarak, Kablosuz Genişbant ve Ar-Ge Bölümlerini kurdu ve yönetti. Dünya GSM Birliği’nde (GSMA) İcra Kurulu Üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı ve Regülasyonlar Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı. BTK, DPT, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının sektörel çalışmalarına dahil olarak katkılar verdi. ETNO (European Telecommunication Network Operators) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Sıklıkla üniversitelerde Fütürizm üzerine konferanslar ve dersler vermektedir.